Fiziki Güvenlik

Korumakla görevli olunan bina tesis ve bölgelere istenmeyen şahısların yabancı maddelerin girmesini veya çıkmasını engellemek, bilinen maddelerin haricinde yabancı maddelerin kontrol edilmeden giriş ve çıkışını engellemek, hırsızlık, soygun, sabotaj gibi olayların meydana gelmesini önlemek için oluşturulan güvenlik önlemleridir. Aten Güvenlik olarak biz, uygulanacak yol ve yöntemlerimizi; görev aldığımız konumlarda yetkisiz girişlerin ve suç girişimlerinin engellenmesi için 5188 sayılı kanun kapsamında mümkün olan en üst düzeyde planlar ve uygularız. Alınacak önlemlerin ne düzeyde olacağı, yapacağımız Risk Analizi sonucunda değerlendirilir ve bütçeye uygun olarak belirlenir.