PLAZA VE İŞ MERKESİ GÜVENLİĞİ

İş ortaklarımız olan İş Merkezi / Plaza’ların öncelikle risk analizi yapılarak riskli bölgeler belirlenip elektronik güvenlik sistemi kurulur. Bina giriş çıkışları güvenlik altına alınarak bina içerisi 7/24 kameralarla izlenir. Bu sayede binada bulunan demirbaşlar ile çalışanların can ve mal güvenliğine gelebilecek zararlar önceden tespit edilerek gerekli tedbirler alınır.

Aten Güvenlik olarak Plaza ve İş merkezlerinde; Bina giriş ve resepsiyon bankolarında binaya izinsiz ve yetkisiz kişilerin girmesinin engellenmesi, Binada görev yapan kişilere gelen ziyaretçilerin kayıtlı ve haberli gitmek istediği noktalara kontrollü ulaşımının sağlanması, binaya gelen kurye, posta vs. evrakların gideceği kişilere haber verilmek suretiyle ulaştırılması, kat aralarında belli periyotlarla devriye hizmetlerinin verilmesi, bina tahliyesi ve acil durum koruma ve güvenlik planlarının hazırlanmasını sağlamaktayız.